Consistente Nederlandse vertaling met verantwoording